پدیده های انتقال و جداسازی

آشنایی با مهندسی شیمی

کتاب آشنایی با مهندسی شیمی  نشر جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمدحسین واحدی، محسن پاکیزه سرشت و حسی.....

8,000تومان
انتقال جرم بهمنیار

کتاب انتقال جرم بهمنیار نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران تألیف حسین بهمنیار شامل 9 فصل با عناوین زیر می .....

30,000تومان
انتقال جرم تریبال

کتاب انتقال جرم  تریبال نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تألیف رابرت تریبال، ترجمه دکتر مرتضی سهراب.....

32,000تومان
انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد دوم

کتاب انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد 2 نشر دانشگاه فردوسی مشهد، تألیف دکتر نوعی و دکتر خشنودی، از فصل.....

6,600تومان
انتقال حرارت اصول وکاربرد جلد اول

کتاب انتقال حرارت اصول وکاربرد جلد 1 ویرایش سوم نشر دانشگاه فردوسی مشهد، تألیف دکتر خشنودی و دکتر نو.....

35,000تومان
انتقال حرارت هولمن ویرایش دهم

کتاب انتقال حرارت  هولمن ویرایش دهم  نشر نما، تألیف جک فیلیپ هولمن، ترجمه مهندس غلامرضا مل.....

80,000تومان
انتقال حرارت و تکنیک های ریاضی در انتقال حرارت هدایتی

ویژگی و محتوا کتاب انتقال حرارت و تکنیک های ریاضی در انتقال حرارت هدایتی مقدماتی تا پیشرفته نیک آذر .....

35,000تومان
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی

کتاب زبان تخصصی رشته مهندسی شیمی غیاثی و میرجلیلی و روشنی نشر سمت تألیف نصرت الله غیاثی، کاظم میرجلی.....

11,000تومان
تشریح کامل مسائل انتقال جرم تریبال 

کتاب تشریح کامل مسائل انتقال جرم تریبال نشر دانش اترک تالیف رابرت تریبال ترجمه و تالیف علی رضا محمدی.....

7,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 21 (3 صفحه)