دینامیک و ارتعاشات


تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک

آشنایی با دینامیکسینماتیک ذراتسینتیک ذراتسینتیک مجموعه ذراتسینماتیک اجسام صلب در صفحهآشنایی با دینام.....

32,000تومان
دینامیک مکانیک مهندسی

مقدمه ای بر دینامیکسینماتیک ذراتسینتیک ذراتسینماتیک اجسام صلب در صفحهسینتیک اجسام صلب در صفحه م.....

40,000تومان
نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)