کتب مهندسی مکانیک


راهنمای جامع تحلیل مکانیکی به کمک نرم افزار آباکوس Abaqus

مجموعه نرم افزاری Abaqus، شامل نرم افزارهای مختلف و قدرتمندی است که کاربران نرم افزارهای المان محدود.....

47,000تومان
ارتعاشات مکانیکی تالیف جباری

کتاب ارتعاشات مکانیکی محسن جباری پوران پژوهش شامل 9 فصل با عناوین زیر می باشد:مفاهیم اولیه ارتعاشاتا.....

29,000تومان
ارتعاشات مکانیکی رائو

کتاب ارتعاشات مکانیکی جلد اول نشر متفکران تالیف سینگیریسیو اس. رائو ترجمه بهرام پوستی شامل 7 فصل با .....

35,000تومان
استاتیک

کتاب استاتیک محمدپور نشر سرافراز، تألیف دکتر امید محمدپور، شامل 9 فصل با عناوین زیر می باشد:مقدمهتعا.....

15,000تومان
استاتیک بی یر جانسون

مقدمهاستاتیک ذراتاجسام صلب: سیستم نیرو های معادلتعادل اجسام صلبنیرو های گسترده: مرکز هندسی ومرکز سطح.....

30,000تومان
استاتیک تالیف نائی

کتاب استاتیک محمد حسن نائی پوران پژوهش تالیف نائی نشر پوران پژوهش  شامل 10 فصل با عناوین زیر می.....

29,000تومان
استاتیک مریام

کتاب استاتیک مکانیک مهندسی یک  نشر نوپردازان تالیف مریام  کرایگ ترجمه علیرضا انتظاری .....

34,000تومان
استاتیک مریام ویراست هفتم

مقدمه ای بر استاتیک سیستمهای نیرو - قسمت اول: سیستم های نیرو در دو بعد- قسمت دوم : سیستم های نی.....

33,000تومان
استاتیک مریام ویرایش ششم

کتاب استاتیک مکانیک مهندسی ویرایش ششم نشر نما، تألیف جی. ال. مریام و ال. جی. کریگ، ترجمه دکتر علی سی.....

20,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 126 (14 صفحه)