شیمی عمومی

آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه

کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه نشر دانشگاه تبریز، تألیف جیمز. ان. میلر و جین. سی. میلر، ترجمه.....

15,000تومان
از طیف NMR تا ساختار ترکیب های آلی

کتاب از طیف NMR تا ساختار ترکیب های آلی نشر دانشگاه محقق اردبیلی تألیف فاروق نصیری شامل6 فصل با عناو.....

20,000تومان
استحاله فازها در فلزات و آلیاژها

کتاب استحاله فازها در فلزات و آلیاژها نشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف دی. ای. پورتر و کی. ای. ایسترلینگ.....

34,000تومان
اصول تجزیه دستگاهی جلد اول

کتاب اصول تجزیه دستگاهی جلد اول 1 نشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف اسکوگ، هالر و نیمن، ترجمه عبدالرضا سل.....

25,000تومان
اصول تجزیه دستگاهی جلد دوم

کتاب اصول تجزیه دستگاهی جلد 2 نشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف داگلاس ای. اسکوگ، اف. جیمز هالر و تیموتی .....

18,500تومان
اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد اول

کتاب اصول شیمی عمومی جلد1 سیلبربرگ  ویرایش دوم  و ترجمه دکتر مجید میر محمد صادقی دکتر غلام.....

55,000تومان
اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلد دوم

کتاب اصول شیمی عمومی جلد 2 نشر نوپردازان، تألیف مارتین سیلبربرگ، ترجمه دکتر مجید میرمحمد صادقی، دکتر.....

54,000تومان
اصول علم مواد

کتاب اصول علم مواد وحید ابویی و کاظم طهماسبی نشر سرافراز شامل 9 فصل با عناوین زیر می باشد:مقدمهساختا.....

9,800تومان
اصول علم مواد ویرایش سوم

کتاب اصول علم مواد ساختار و خواص و مهندسی مواد نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، تألیف حسین تویسرکانی، شامل .....

28,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 78 (9 صفحه)