کاتالیست و ترموسنتیک

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تألیف دیوید هیمل بلاو، .....

36,000تومان
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

کتاب اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی نشر اندیشه های گوهربار، تألیف دیوید هیمل بلاو و جیمز ریگز.....

45,000تومان
ترمودینامیک مهندسی شیمی سیستم متریک و مهندسی جلد اول

کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی سیستم متریک و مهندسی جلد اول 1 نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر، .....

18,000تومان
ترمودینامیک مهندسی شیمی سیستم متریک و مهندسی جلد دوم

کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی سیستم متریک و مهندسی جلد دوم 2 نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر ت.....

13,000تومان
ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال

کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال نشر پارسیا تالیف john prausnitz ترجمه اعظم نجف لو و سما.....

17,000تومان
ترمودینامیک پیشرفته مهندسی ویرایش دوم

کتاب ترمودینامیک پیشرفته مهندسی نشر دانشگاه شهید باهنر کرمان، تألیف د. ای. وینتربون، ترجمه مظفرعلی م.....

23,900تومان
تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی نشر کتاب دانش پارسیان،  اکتاو لونسپیل،  سیاو.....

12,000تومان
حرارت و ترمودینامیک

کتاب حرارت و ترمودینامیک نشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف مارک والدو زیمانسکی و ریچارد دیتمن، ترجمه حسین.....

29,000تومان
طراحی راکتورهای شیمیایی

کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر تالیف اوکتاو لونشپیل ترجمه سهراب.....

19,500تومان
نمایش 1 تا 9 از 14 (2 صفحه)