پدیده های انتقال و جداسازی

آشنایی با مهندسی شیمی

کتاب آشنایی با مهندسی شیمی  نشر جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمدحسین واحدی، محسن پاکیزه سرشت و حسی.....

8,000تومان
حراج
انتقال جرم بهمنیار
انتقال جرم بهمنیار

کتاب انتقال جرم بهمنیار نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران تألیف حسین بهمنیار شامل 9 فصل با عناوین زیر می .....

27,000تومان30,000تومان
انتقال جرم تریبال

کتاب انتقال جرم  تریبال نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تألیف رابرت تریبال، ترجمه دکتر مرتضی سهراب.....

32,000تومان
انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد دوم

کتاب انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد 2 نشر دانشگاه فردوسی مشهد، تألیف دکتر نوعی و دکتر خشنودی، از فصل.....

6,600تومان
انتقال حرارت اصول وکاربرد جلد اول

کتاب انتقال حرارت اصول وکاربرد جلد 1 ویرایش سوم نشر دانشگاه فردوسی مشهد، تألیف دکتر خشنودی و دکتر نو.....

35,000تومان
انتقال حرارت هولمن ویرایش دهم

کتاب انتقال حرارت  هولمن ویرایش دهم  نشر نما، تألیف جک فیلیپ هولمن، ترجمه مهندس غلامرضا مل.....

40,000تومان
انتقال حرارت و تکنیک های ریاضی در انتقال حرارت هدایتی

ویژگی و محتوا کتاب انتقال حرارت و تکنیک های ریاضی در انتقال حرارت هدایتی مقدماتی تا پیشرفته نیک آذر .....

35,000تومان
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی

کتاب زبان تخصصی رشته مهندسی شیمی غیاثی و میرجلیلی و روشنی نشر سمت تألیف نصرت الله غیاثی، کاظم میرجلی.....

11,000تومان
حراج
تشریح کامل مسائل انتقال جرم تریبال 
تشریح کامل مسائل انتقال جرم تریبال 

کتاب تشریح کامل مسائل انتقال جرم تریبال نشر دانش اترک تالیف رابرت تریبال ترجمه و تالیف علی رضا محمدی.....

6,300تومان7,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 21 (3 صفحه)