ریاضی عمومی

نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن جلد اول

کتاب نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن علی عمیدی جلد 1 نشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف علی عمیدی، شامل 4 .....

10,000تومان
پژوهش عملیاتی با رویکرد مالی

پژوهش عملیاتی با رویکرد مالی محمدرضا مهرگان و محمدجواد مهرگانکتاب پژوهش عملیاتی با رویکرد مالی محمدر.....

14,000تومان
کتاب درسی نظریه گراف

کتاب کتاب درسی نظریه گراف نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، تألیف بالا کریشنان و رانگا ناتهان، تر.....

11,000تومان
نمایش 55 تا 57 از 57 (7 صفحه)