ریاضی عمومی

ریاضیات عمومی جلد اول

کتاب ریاضیات عمومی جلد اول 1 نشر پاریاب، تألیف ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب، شامل 3 فصل با عناوین .....

18,500تومان
ریاضیات عمومی دو جلد 2

کتاب ریاضیات عمومی دو جلد 2 نشر تمرین، تألیف محمدعلی کرایه چیان، شامل 6 فصل با عناوین زیر می باشد:ما.....

15,000تومان
ریاضیات عمومی ریاضی 6

کتاب ریاضیات عمومی ریاضی 6 نشر هستان، تألیف مصطفی حافظی نسب، حسین شعبانی مطلق، حسین دانشمند و فرزاد .....

11,000تومان
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 1

کتاب ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 1 نشر نی، تألیف محمدحسین پورکاظمی، شامل 6 فصل با عناوین زیر می.....

26,000تومان
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 2

کتاب ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 2 نشر نی، تألیف محمدحسین پورکاظمی، از فصل 7 الی 11 شامل عناوین.....

44,000تومان
ریاضیات مقدماتی

کتاب ریاضیات مقدماتی نشر تمرین، تألیف محمدعلی کرایه چیان، شامل 8 فصل با عناوین زیر می باشد:مفاهیم پا.....

14,000تومان
ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 1

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 1  ویراست جدیدنشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف اروین کرویت سیگ، ترج.....

35,000تومان
ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 2

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 2 ویراست جدید نشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف اروین کرویت سیگ، ترجمه حس.....

16,000تومان
ریاضیات پایه

کتاب ریاضیات پایه نشر کتاب دانشگاهی، تألیف حمیدرضا وهابی، شامل 10 فصل با عناوین زیر می باشد:محاسبات .....

7,500تومان
نمایش 28 تا 36 از 57 (7 صفحه)