ریاضی عمومی

حراج
ریاضیات عمومی جلد اول
ریاضیات عمومی جلد اول

کتاب ریاضیات عمومی جلد اول 1 نشر پاریاب، تألیف ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب، شامل 3 فصل با عناوین .....

16,700تومان18,500تومان
حراج
ریاضیات عمومی دو جلد 2
ریاضیات عمومی دو جلد 2

کتاب ریاضیات عمومی دو جلد 2 نشر تمرین، تألیف محمدعلی کرایه چیان، شامل 6 فصل با عناوین زیر می باشد:ما.....

13,500تومان15,000تومان
ریاضیات عمومی ریاضی 6

کتاب ریاضیات عمومی ریاضی 6 نشر هستان، تألیف مصطفی حافظی نسب، حسین شعبانی مطلق، حسین دانشمند و فرزاد .....

11,000تومان
حراج
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 1
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 1

کتاب ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 1 نشر نی، تألیف محمدحسین پورکاظمی، شامل 6 فصل با عناوین زیر می.....

19,800تومان22,000تومان
حراج
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 2
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 2

کتاب ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد 2 نشر نی، تألیف محمدحسین پورکاظمی، از فصل 7 الی 11 شامل عناوین.....

36,000تومان40,000تومان
حراج
ریاضیات مقدماتی
ریاضیات مقدماتی

کتاب ریاضیات مقدماتی نشر تمرین، تألیف محمدعلی کرایه چیان، شامل 8 فصل با عناوین زیر می باشد:مفاهیم پا.....

12,600تومان14,000تومان
ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 1

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 1  ویراست جدیدنشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف اروین کرویت سیگ، ترج.....

35,000تومان
ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 2

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 2 ویراست جدید نشر مرکز نشر دانشگاهی، تألیف اروین کرویت سیگ، ترجمه حس.....

16,000تومان
حراج
ریاضیات پایه
ریاضیات پایه

کتاب ریاضیات پایه نشر کتاب دانشگاهی، تألیف حمیدرضا وهابی، شامل 10 فصل با عناوین زیر می باشد:محاسبات .....

6,800تومان7,500تومان
نمایش 28 تا 36 از 57 (7 صفحه)