ریاضی عمومی

ریاضی عمومی 1

کتاب ریاضی عمومی 1 نشر گام آخر، تألیف حسین فرامرزی، شامل 8 فصل با عناوین زیر می باشد:اعداد مختلطدنبا.....

32,000تومان
ریاضی عمومی 1

کتاب ریاضی عمومی 1 نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تألیف دکتر عبدالساده نیسی، شامل 9 فصل با عناوین زیر م.....

8,000تومان
ریاضی عمومی 1 جلد 1

کتاب ریاضی عمومی 1 جلد 1 نشر نگاه دانش، تألیف مسعود آقاسی، شامل 7 فصل با عناوین زیر می باشد:تابعحد و.....

30,000تومان
ریاضی عمومی 1 جلد 2

کتاب ریاضی عمومی 1 جلد 2 ویرایش سوم نشر نگاه دانش، تألیف مسعود آقاسی، شامل توضیحات زیر می باشد:ریاضی.....

37,000تومان
ریاضی عمومی 2

کتاب ریاضی عمومی 2 نشر دالفک، تألیف دکتر عبدالله شیدفر، شامل 5 فصل با عناوین زیر می باشد:توابع چندمت.....

15,000تومان
ریاضی عمومی 2 جلد 1

کتاب ریاضی عمومی2 جلد1 ویرایش سوم  نشر نگاه دانش، تألیف مسعود آقاسی، شامل 5 فصل با عناوین زیر م.....

30,000تومان
ریاضی عمومی 2 جلد دو

کتاب ریاضی عمومی2 جلد دوم مسعود آقاسی نشر نگاه دانش تألیف مسعود آقاسی شامل ویژگی های زیر می باشد:- س.....

37,000تومان
ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات

کتاب ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی شامل 10 فصل با عناوین زیر می باشد:مبان.....

32,000تومان
ریاضیات عمومی جلد 2

کتاب ریاضیات عمومی جلد 2 نشر پاریاب، تألیف ایساک مارون، ترجمه دکتر خلیل پاریاب، از فصل 4 الی 9 شامل .....

18,500تومان
نمایش 19 تا 27 از 57 (7 صفحه)