ریاضی عمومی

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول شهشهانی

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد 1 ,ویراست دوم نشر فاطمی، تألیف سیاوش شهشهانی، شامل 6 فصل با عناوین.....

36,000تومان
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 تالیف توماس ویراست دوازدهم ترجمه ی خاتمی ، یوسفی ، رضا .....

35,000تومان
حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت1جلد1

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت1جلد1تالیف توماس ویراست دوازدهم ترجمه سیامک کاظمی نشرفاطمی دا.....

30,000تومان
حساب دیفرانسیل وانتگرال جلد 1 قسمت 1

کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال جلد1 قسمت1 ویرایش هفتم  تالیف جیمز استوارت ،ترجمه ی دکترعلی اکبر ع.....

27,000تومان
حسابان جلد 1 قسمت 1

کتاب حسابان جلد 1 قسمت 1 ویراست دوازدهم تالیف توماس ،ویر ، هاس وترجمه دیانی ، زارع پو.....

15,000تومان
حسابان جلد 1 قسمت 2

کتاب حسابان جلد1قسمت2تالیف توماس ، ویر،هاس ویراست دوازدهم ترجمه دیانی ، زارع پور نشرنص دار.....

10,000تومان
حل مسائل آنالیز ریاضی جلد دو

کتاب حل مسائل آنالیز ریاضی جلد دو 2 والتر رودین نشرعلم و فنی  تالیف والتر رودین ترجمه و تالیف ح.....

8,500تومان
راهنما و حل مسائل اصول آنالیز ریاضی والتر رودین

کتاب حل مسایل اصول آنالیز ریاضی والتر رودین طاهر لطفی نشر دانشجو تألیف و ترجمه طاهر لطفی شامل 7 فصل .....

6,000تومان
راهنما و حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

کتاب راهنما و حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن نشر دانشجو، تألیف دکتر طاهر لطفی، شامل 5 فصل ب.....

8,000تومان
نمایش 10 تا 18 از 57 (7 صفحه)