پلیمر

انتقال حرارت مدرسان شریف کاشناسی ارشد

انتقال حرارت هدایتیانتقال حرارت هدایتی یک بعدیپره هاهدایت دو بعدی پایاانتقال حرارت گذراانتقال حرارت .....

30,000تومان
تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مهندسی

کتاب تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مهندسی نشر دانشگاه صنعتی شریف، تألیف ریچارد دبلیو. هرتز.....

22,000تومان
سنتز پلیمرها

کتاب سنتز پلیمرها نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تألیف پل رمپ و ادوارد. و. مریل، ترجمه دکتر فرامرز افش.....

19,700تومان
شیمی پلیمر جلد اول

کتاب شیمی  پلیمرجلد 1 نشر دانشگاه خوارزمی، تألیف ملکولم استیونز، ترجمه عباس شکروی و اردشیر خزای.....

15,000تومان
شیمی پلیمر جلد دوم

کتاب شیمی پلیمر جلد 2 با تجدید نظر کلی نشر دانشگاه خوارزمی، تألیف ملکولم پ. استیونز، ترجمه دکتر عباس.....

13,500تومان
حراج
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد اول: تکنولوژی پلیمرها
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد اول: تکنولوژی پلیمرها

کتاب مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد اول: تکنولوژی پلیمرها نشردانشگاه  صنعتی امیر کبیر تالیف وحید.....

39,600تومان44,000تومان
نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)